Jaarlijkse BBQ georganieerd door de plaatslijke afdeling van FERM (voorheen KVLV)

Proficiat, nu 167 deelnemers

Sinds 2004

Hier inschrijven