• Bij het gebruik van de zaal voor verenigingen of privĂ©feesten moeten deze na afloop van de aktiviteit of feest de gebruikte tafels afwassen en samen met de stoelen (stapels van 8) terug plaatsen zoals bij het begin van de activiteit. Er hangt een plan bij de thermostaat.
 • De vloer dient zuiver te zijn, poetsgerief is ter beschikking en alle afval opruimen. De afval zelf mee nemen.
 • De gebroken glazen en flessen moeten ook door de gebruikers opgeruimd worden, de glascontainer is dichtbij, langs de Odilialaan, tegenover de kerk, en de gebruikte glazen moeten schoongemaakt worden en terug te plaatsen op de voorziene plaatsen.
 • De toiletten dienen, vóór het verlaten van de zaal, allemaal doorgespoeld te worden.
 • Controleren of alle deuren gesloten zijn.
 • Controleren dat alle verlichting uit is.
 • De thermostaat op 10° zetten
 • Indien er word afgeweken van deze gebruiken zullen we maatregelen moeten treffen. We zullen altijd controle doen, en zullen jullie hiervan op de hoogte brengen. Indien er dan geen gevolg aan gegeven word, zullen er finaciĂ«le maatregelen getroffen moeten worden om de zaal en/of de tafels te poetsen.
 • Alle beschadigingen moeten gemeld worden aan de verantwoordelijke van de V.Z.W. , indien mogelijk bij het terug brengen van de sleutel, of vermelden op de drankenlijst die dient ingevuld te worden.
 • In het belang van iedere vereniging en zaalgebruiker is het fijn en aangenaam om in een zuiver lokaal te beginnen.
 • Alle dranken, met inbegrip van koffie, thee, wijn worden in de zaal gekocht, het is verboden zelf dranken mee te brengen.
 • HOPEND OP JULLIE BEREIDWILLIGE MEDEWERKING